Vriendenstichting Wachendorff

Vrienden van de Botanische Tuinen in de Provincie Utrecht


Organisatie en ANBI

Oprichting, doelstelling en bestuur

De Stichting werd opgericht in 1972 toen het voortbestaan van de Tuinen ernstig in gevaar kwam door de golf van bezuinigingen in de universitaire wereld.
De Stichting vindt haar bestaansrecht in het ondersteunen en in stand houden van beide waardevolle Tuinen, nu en in de toekomst. De Universiteit Utrecht koestert Fort Hoofddijk in de Uithof. In 2010 heeft de Universiteit het Arboretum in Doorn overgedragen aan de Stichting Von Gimborn Arboretum. De Stichting Wachendorff steunt Fort Hoofddijk en het Von Gimborn Arboretum met woord en daad.

Bestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting Wachendorff is als volgt samengesteld:
Mevrouw A.Wielinga (Annemieke), voorzitter
De heer S. Klijnhout (Stan), penningmeester
Mevrouw N. Schravesande (Neeltje), secretaris
De heer A. Blok (Ary), evenementen en activiteiten
Mevrouw H. (Henny) Driessen, pr

Overige informatie en financiën
Telefoonnummers: algemeen 06 54232407 | financiën : 0343 520579
Correspondentie adres: Antwoordnr 2045, 3940 VB Doorn
E-mailadres: info@wachendorff.nl

Bankrekening 6255810 | IBAN NL61 INGB 0006 2558 10 | BIC INGBNL2A
RSIN of fiscaalnummer: 804206508 | KvK Utrecht: 41177840

De contactgegevens van de penningmeester:
De heer S.Klijnhout, Sperwerkamp 5, 3972 WB Driebergen
T.:0343-520579 | 06-33745554
E-mail: stan.klijnhout@gmail.com

Beloningsbeleid: De Stichting kent haar bestuursleden en vrijwilligers geen beloningen toe, noch geldelijk noch in natura. Daadwerkelijk gemaakte kosten worden door het bestuur van de Stichting vergoed.

Kort verslag van gesteunde en uitgeoefende activiteiten 2016 is binnenkort via onderstaande link te downloaden.

De samenvatting van de jaarrekening 2016 is via onderstaande link te downloaden:
Wachendorff Samenvatting Jaarrekening 2016

De statuten zijn beschikbaar door te klikken op onderstaande link.
Statuten Vriendenstichting Wachendorff

Het beleidsplan van de stichting is beschikbaar door te klikken op onderstaande link:
Beleidsplan Wachendorff 2015

Vriendenstichting Wachendorff | 06 - 54 23 24 07 | info@wachendorff.nl